Ballast Ham Dredging is een wereldwijde uitvoerder van bagger- en water-  bouwkundige werken en maakt daarbij gebruik van een grote vloot van  uiteenlopend baggermaterieel.  Een constante in het ontwerpproces van moderne baggerschepen zijn de  discussies tussen de ontwerpers van het schip en de ontwerpers van de insta-  llaties die benodigd zijn voor de baggerwerkzaamheden. Het streven om het  beschikbare scheepsvolume optimaal te benutten leidt soms tot een  vormgeving van de installaties die vanuit een stromingstechnisch stand-punt  minder wenselijk is.  Een concreet voorbeeld hiervan zijn de pijpen die de diverse pompen aan  boord van het schip met elkaar verbinden. Om de weerstand en verliezen in  deze pijpstromingen te minimaliseren, moeten bochten en aansluitingen aan  bepaalde geometrische eisen voldoen. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk om  een stroming na een bocht over een zekere pijplengte tot rust te laten komen  zodat de stroomsnelheid zich weer  over de pijpdoorsnede kan verdelen. In de praktijk blijkt er in het schip  hiervoor vaak onvoldoende ruimte  te zijn waardoor bijvoorbeeld  bochten  kleine bochtstralen krijgen  en aansluitingen dicht bij bochten moeten worden geplaatst.  FlowMotion heeft in opdracht van Ballast Ham Dredging instromings-  profielen geanalyseerd in de instroming van enkele centrifugaal-pompen. Het  vermoeden bestond dat door de vormgeving van de stroomopwaarts  liggende pijpen het instroomprofiel asymmetrisch zou zijnen dat dit cavitatie  zou veroorzaken op de pompschoepen. Dit was afgeleid uit trillingen in de  pomp en een waargenomen afname van de levensduur van de pomp. Er zijn een aantal pijpconfiguraties onderzocht die in reeds operationele  schepen zijn toegepast. Voor de stromingsanalyses is gebruik gemaakt van  numerieke stromingsleer (Computational Fluid Dynamics CFD).   Uit de analyses is duidelijk gebleken hoe en in welke mate het  stromingsprofiel in de pijp nadelig wordt gewijzigd door de aanwezigheid van bochten en aansluitingen.De invloed van  het instromingsprofiel op de pomp-karakteristiek en het voorkomen van cavitatie zal in een later stadium nog verder  worden onderzocht.  Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Kort door de bocht Bepaling van de locatie met mogelijke cavitatie Van Oord nV www.vanoord.com Van Oord - baggerschip - FlowMotion Van Oord - baggerschip pijpstroming - FlowMotion Van Oord - CFD baggerschip pijpstroming - FlowMotion