Wij lossen al uw stromingsproblemen op
Vestigingen Nederland Kruisweg 30 1861 LB Bergen Tel.: +31 6 290 355 50 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969
raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen
route . route . Impressum, Copyright (                 )
CFD berekeningen maken stromingsfenomenen zichtbaar.
(sinds 1996 )
FlowMotion heeft het antwoord! Met FlowDoc willen wij u een platform aanbieden voor alledaagse en minder alledaagse stroming fenomenen. Het aanbod zal worden uitgebreid met antwoorden op vragen die u ons stelt over de fascinerende wereld van de stromingsleer.
Hier vindt u alle FlowDoc antwoorden!
RCC Koude & Luchtbehandeling DIN Normen, Meten of toch CFD. In de ingenieurswereld zijn vaak de meningen verdeeld over hoe stromings- en warmte- problemen op te lossen zijn. Veelal zit intuïtie en ervaring een gedegen aanpak in de weg. Het artikel in dit RCC K&L nummer behandelt de verschillen tussen de 3 methoden en geeft de voor- en nadelen weer. Het advies luidt dan ook. Bezint eer ge begint .
Hierbij wordt CFD gebruikt om vochtconcentraties, snel- heden, temperaturen en geurverspreiding te bepalen op onder andere plantniveau. Bijvoorbeeld tomaten- en cannabiskassen zijn gebaat bij een uniform klimaat om gelijkmatige groei te bewerkstelligen en ziektes tegen te gaan. Met behulp van CFD kan het onzichtbare zichtbaar worden gemaakt. Bovendien kunnen ventilatieconcepten en kasinstellingen vooraf worden bestudeerd alvorens over te gaan op de bouw ervan.
Alle Boeing en Airbus modellen zijn klaar voor gebruik voor verschillende stroming gerelateerde en CFD toepassingen . De vliegtuigen beschikken zelfs over een vereenvoudigd jet model waarmee de effecten van de stralen uit de motoren kunnen worden berekend. Verschillende vliegtuigmodellen zijn al ingezet voor deflectiescherm en hangarjet interactie projecten. Luchthavens als Schiphol en Hamburg zitten ook in onze CFD portfolio.
Het ontzichtbare zichtbaar maken
Eindelijk, onze vloot is compleet
News
FlowDoc
Al ruim 10 jaar doet FlowMotion onderzoek naar stromingen in kassen.
Vervuiling van water
Water kan door veel bronnen vervuild raken. Mensen gooien plastic en andere dingen in het water, wat allerlei problemen veroorzaakt. Daarom is oceaanopruiming belangrijker dan ooit tevoren. Het morsen van vloeistoffen van schepen kan ook leiden tot hoge ongewenste nabije concentraties van vervuiling. Als iemand geïnteresseerd is in zeer lokale effecten, moet een gedetailleerde studie van de stroming in het gebied van het schip en zijn omgeving worden uitgevoerd. CFD kan een van de hulpmiddelen zijn om dit te doen.
route . route .
Vloeibaar aardgas, afgekort tot LNG, is een mengsel van voornamelijk methaan met mogelijk rest- gassen zoals stikstof, propaan en ethaan. Methaan is vloeibaar bij normale druk en bij cryogene temperaturen van ongeveer -162 ° C.
LNG wordt vaak over zee vervoerd. Van de fabrieken die LNG produceren, varen schepen naar bijvoorbeeld importterminals, waar het LNG kan worden verdampt door warmte toe te voegen. Na verdamping van LNG, komt aardgas het pijplijnnetwerk binnen en kan worden gebruikt in fabrieken, energiecentrales en huishoudens.
Er zijn echter ook schepen die LNG rechtstreeks gebruiken als brandstof voor hun eigen aandrijving. Het LNG bevindt zich dan in een brandstoftank van waaruit het LNG wordt gewonnen. Op een ruwe zee kan de vloeistof in de tank aanzienlijk klotsen. Dit heeft nadelige effecten op de verdamping van het LNG omdat het meer in contact komt met het gas in de tank. En wanneer de tank leger wordt, kan het gebeuren dat er onvoldoende LNG wordt aangeboden aan de brandstofpomp, waardoor de motor kan stoppen.
De beweging van LNG in een zogenaamde sloshing tank is gesimuleerd met behulp van CFD. Het unieke van deze simulatie is dat de beweging die de tank ten opzichte van het schip maakt de daadwerkelijke beweging is ten opzichte van het wateroppervlak.
LNG shaken not stirred
Heeft u vragen over stromingsleer en warmte- transport, klik op het FlowDoc logo.