In het voorjaar van 2004 is architectenbureau Mecanoo gestart met het ontwerp  voor het Mekelpark van de Technische Universiteit Delft. Aanleiding hiervoor is de  geplande aanleg van tramlijn 19, die Leidschendam via Delft CS met de TU-wijk  zal gaan verbinden. Het tracé van de tram komt op de as van de huidige  Mekelweg te liggen en krijgt drie haltes: Aula, Electro en  Bouwkunde. De komst  van de tram biedt de gelegenheid het hele gebied autovrij in te richten en te  transformeren tot een park. De TU krijgt dan eindelijk de reeds lang gewenste  campus. Het huidige terrein van de TU Delft weerspiegelt de denkwijze van de jaren zestig  van de 20ste eeuw: grote,  solitaire gebouwen langs een brede weg zonder  openbare ruimte van betekenis. Met de nieuwe campus wil de TU zich profileren  als een universiteit van de 21ste eeuw, gekenmerkt door  een multidisciplinaire  benadering van de diverse opleidingen. De Mekelweg moet in de vorm van een  voetgangersdomein het centrale verblijfsgebied worden waar de studenten en TU-  werknemers elkaar ontmoeten en inspireren. Om dit voetgangersdomein een aangenaam verblijf te maken, wordt er door de  architecten nadrukkelijk naar eventuele windhinder gekeken. Elke oud-TU-student  kent de verraderlijke windvlagen langs het Electrogebouw. FlowMotion heeft in  opdracht van TU Delft Vastgoed een windhinderonderzoek uitgevoerd met  gebruikmaking van stromingssimulaties (Computational Fluid Dynamics CFD).   Voor deze simulaties is met behulp van oude tekeningen, (lucht)foto‘s, en  computermodel gemaakt van de TU-wijk in een gebied van 500m rond het  Electrogebouw. De vele bomen in de TU-wijk zijn gerepresenteerd met poreuse  lichamen. Aan de rand van het rekendomein is een atmosferische grenslaag voor  bebouwde omgeving gedefinieerd. Voor 12 windrichtingen zijn voor een aantal  gemiddelde windsnelheid bepaald.  Uit de resultaten blijkt dat vooral bij  aanstroming dwars op het Electrogebouw de  windhinder op de Mekelweg het grootst is. De oorzaak moet worden gezocht in de  zogenaamde valwind, die vanaf zo‘n 2/3 van de hoogte van het gebouw  neerwaarts langs de gevel beweegt en die, beneden aangekomen, met relatief  hoge snelheid over de bodem wegstroomt.  Het team vam Mecanoo, TUD Vastgoed en FlowMotion ontwikkelt thans een aantal  alternatieve oplossingen waarbij wederom stromingssimulaties worden ingezet.  Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Op de tocht Bepaling van de windhinder op een universiteitscampus TU Delft  www.tudelft.nl TU Delft - nieuwe campus - FlowMotion TU Delft - elektrotechniek - FlowMotion Faculteit Elektrotechniek TU Delft - CFD nieuwe campus windhinder - FlowMotion nieuwe TU Campus Snelheidsverdeling (op 2m hoogte)