Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Sinds de oprichting 1947 heeft de firma STULZ zich gespecialiseerd in het klima-  tiseren van ruimten waar technische kennis een vereiste is, alsmede organisa-  torische flexibiliteit. Om een bedrijfszekere bedrijfsvoering van moderne  Informatie- en Communicatie Technologie mogelijk te maken, is het noodzakelijk  dat de ruimtelijke klimaatcondities binnen nauwe grenzen worden beheerst. Tem-  peratuur en relatieve vochtigheid worden, onafhankelijk van elkaar, binnen zeer  kleine toleranties gehandhaafd. Op deze wijze wordt een optimaal klimaat in stand  gehouden in computerruimten, controlekamers, meet- en kalibratieruimten en  serverruimten. Een te warm klimaat in een ICT-ruimte verkort niet alleen de  levensduur van de electronica, maar resulterende storingen kunnen ook tot verlies  van data leiden, met alle gevolgschades van dien.  De warmtebelasting in ICT-ruimtes stijgt voortdurend. Tegenwoordig  moet ongeveer 800 Watt/m2 worden afgevoerd, bij internetproviders  zelfs circa 1.500 Watt/m2. Hoe deze ontwikkeling zal doorgaan, tonen  de nieuwe IBM-supercomputers die voor klimaatstudies of het  genoomonderzoek worden ingezet: 1,5 Megawatt op 250 vierkante  meter, dat komt overeen met 6.000 Watt/m2! De daarmee gepaard  gaande warmtebelasting stelt hoge eisen aan de klimaattechniek. Om  op de toekomstige uitdaging voor de ICT-air-conditioning voorbereid te  zijn, is kennis en begrip van de stromings- en temperatuurcondities in  ICT-ruimtes en –installaties onontbeerlijk.  FlowMotion heeft in opdracht van  STULZ de stroming in een server-  ruimte met behulp van numerieke stromingssimulaties (Compu-tational  Fluid Dynamics CFD) geanalyseerd. In deze simulaties werden alle  belangrijke details betrok-ken zoals de positie van de serverkasten en -  rekken, de in- en uitlaten voor de luchtstroom, de dubbele vloer en de  bedrijfsinstellingen van de klimaatinstallatie. Ook de invloed van vrije  convectie en warmtestraling op de ruimtelijke luchtbeweging en  temperatuur zijn in rekening gebracht.  Met de informatie uit deze analyses worden nieuwe concepten voor   klimaat-installaties voor ICT-ruimtes ontwikkeld die met optimale  plaatsing van zowel serverkasten en –rekken, als van in- en uitlaten  voor de luchtstroom een betere koeling van de apparatuur bieden en  daarmee een hogere bedrijfszekerheid, ook bij toenemende warmte-  belasting.  Frisse computers Gedetaileerde klimaatanalyse van een geconditioneerde serverreuimte STULZ www.stulz.de STULZ - CFD serverruimtes ventilatie - FlowMotion STULZ - CFD serverruimtes temperatuur - FlowMotion STULZ - serverruimtes - FlowMotion Snelheidsverdeling Temperatuurverdeling