Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Meteor Systems BV is gespecialiseerd in  irrigatietechnieken en teeltsystemen voor de  glastuinbouw. Bij de irrigatie afdeling worden complete systemen voor druppel-  bevloeiing en beregening geproduceerd. Druppelaars worden gebruikt voor irrigatie van de meest uiteenlopende gewassen.  Zowel in de glastuinbouw, de fruitteelt, de akkerbouw, maar ook in tuinen en parken  wordt druppelbevloeiing toegepast. Planten groeien beter bij een gelijkmatige vocht- en  mestvoorziening. Door te druppelen wordt er efficient met water en mest om-  gesprongen. Er gaat geen water verloren door directe verdamping, het nat maken van  blad, of door wegwaaien. Bovendien kan met iedere druppel meststof meegegeven  worden. Het hart van druppelaars wordt gevormd door het zoge-  naamde labyrint: een bochtig kanaaltje met obstakels. De vorm van het labyrint bepaalt de  waterafgifte van de druppelaar bij gegeven waterdruk in de aanvoerleiding. De druppelaars  worden vervaardigd middels spuitgieten. De hoge kosten van een enkele spuitgietmal  beperkt het aantal testpogingen om de gewenste verhouding tussen volumestroom en druk  te vinden. De ontwerper moet derhalve in staat zijn om, voordat een prototype wordt  vervaardigd, de volumestroom door het labyrint nauwkeurig te voorspellen. De product-  ontwikkelaars van Meteor Systems hebben in samenwerking met FlowMotion nieuwe ont-  werpmethoden onderzocht waarmee dergelijke voorspellingen kunnen worden verbeterd.  Allereerst zijn met behulp van visualisatie- en meettechnieken de stromingsverschijnselen in een labyrint bestudeerd  met als doel hun bijdrage aan de totale stromingsweerstand te bepalen. De resultaten van deze experimenten zijn  vervolgens gebruikt om een numeriek simulatiemodel op te stellen  (Computational Fluid Dynamics).  Tijdens deze bere-  keningen wordt de  stroming door het  labyrint gesimuleerd  waarbij de vorm van  het labyrint telkens  wordt gewijzigd. Voor  elke vorm van het  labyrint is het verband tussen de volumestroom en de benodigde  pompdruk vastgesteld. Veelbelovende labyrintvormen zijn vervolgens vervaardigd en ter controle experimenteel  getest.  Een wervelend labyrinth Parameterstudie ter optimalisatie van de stroming door een druppelaar Meteor Systems BV www.irrigation.com Schlagbaum Meteor Systems - glastuinbouw druppelbevloeiing - FlowMotion Meteor Systems - glastuinbouw druppelaar - FlowMotion Meteor Systems - glastuinbouw druppelaar - FlowMotion Meteor Systems - CFD druppelaar stroming - FlowMotion Meteor Systems - druppelaar stroming meeting - FlowMotion Druppelaar Experiment Simulatie