Forbo Linoleum BV produceert linoleum vloerbedekking. Linoleum wordt gemaakt van een  mengsel van natuurlijke grondstoffen: lijnolie, harsen, kurk, jute, houtmeel, kalksteen en  kleurstoffen. Het mengsel wordt in 2 lagen aangebracht op een juten drager met een  breedte van ca. 2 meter. Deze wordt opgehangen in een droogkamer (afmetingen lxhxb  40x20x4 m) om te drogen en uit te harden gedurende een periode van 3 à 4 weken. In de  droogkamer wordt lucht van 80ºC gecirculeerd.  Tijdens het droogproces neemt de lucht vocht en koolwaterstoffen op uit het linoleum. De  koolwaterstoffen zijn verantwoordelijk voor de typische geur van linoleum. Na de droogtijd  wordt de lucht uit de droogkamer afgezogen en verbrand. In het kader van een omvangrijk  onderzoek door Siemens Nederland naar energiebesparende maatregelen voor het productie-  proces van linoleum, is ook gekeken naar de droogkamers. Daarbij ligt de nadruk op twee  onderwerpen: beperken van energieverliezen uit de droogkamer en optimaliseren van het  droogproces. Energieverliezen ontstaan doordat warme lucht door openingen in de con-  structie van de droogkamer naar buiten lekt of doordat warmte via de constructie wegvloeit. Het weglekken van lucht  veroorzaakt tevens geuroverlast. In de praktijk is getracht om met actieve afzuiging de droogkamer onder lichte  onderdruk te zetten waardoor het weglekken van lucht zou worden verhinderd. Ook dit is een verlies aan energie: de  afgezogen lucht moet worden vervangen door buitenlucht die eerst moet worden opgewarmd. De effectieve droogtijd  en de kwaliteit van het produkt worden in hoge mate bepaald door de luchtcirculatie en temperatuur in de droogkamer.  Naast het energieverbruik is de droogtijd voor Forbo een uiterst belangrijk thema. Immers, gegeven het aantal  droogkamers bepaalt de droogtijd de produktiecapaciteit voor linoleum.   Voor beide thema’s is de luchtstroming in de droogkamer de dominerende  factor. Kennis van de stromingskenmerken (snelheid, druk, temperatuur) is  derhalve onmisbaar om inzicht te verkrijgen in de energieverliezen of de  optimalisatie van het droogproces. FlowMotion heeft in opdracht van  Siemens deze stromingskenmerken bestudeerd met behulp van numerieke  stromingssimulaties (CFD) in een computermodel van een droogkamer. Uit  de stromingsanalyses is gebleken dat dat lekkages voornamelijk worden  bepaald door de statische druk op de wanden van de droogkamer. Er is verder aangetoond dat deze statische druk zeer moeilijk is te beïn-  vloeden  middels actieve afzuiging met een significant kleiner debiet dan het  circulatiedebiet. Met eenvoudige middelen kan de luchtcirculatie in de  droogkamer dusdanig worden aangepast dat drukpieken op de wanden  worden vermeden. Met vergelijkbare ingrepen is het in het computermodel  mogelijk gebleken de omstroming van het produkt aanzienlijk te verbeteren.   Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Kamerbreed Drogen Onderzoek naar de lucht- en energiehuishouding  van een droogkamer voor linoleum Forbo Linoleum BV www.forbo.nl Forbo - linoleum droogkamer - FlowMotion Forbo - CFD linoleum droogkamer model - FlowMotion Forbo - CFD linoleum droogkamer snelheid - FlowMotion Forbo - CFD linoleum droogkamer temperatuur - FlowMotion snelheidsverdeling computermodel