Als producent van mechanische en elektrische spoorweg-signallerings- en  beveiligingsprodukten ontwikkelt Vialis NMA Railway Signalling al enige jaren  innovatieve slagbomen die bij stroomuitval in een veilige horizontale positie  vallen, zelfs onder stormachtige weerscondities. In dit ontwikkelingstraject  heeft Vialis in samenwerking met FlowMotion een uitgebreid onderzoek  uitgevoerd om de windkrachten op een slagboom, die de vallende beweging  zouden kunnen verhinderen, te minimaliseren.  In een eerste fase is een segment van een  slagboom in vertikale positie in een wind-  tunnel aan een balansweegsysteem bevestigd  om de optredende krachten en momenten bij varierende aanstroomhoek en  windsnelheid te bepalen. In een volgend onderzoek lag de nadruk op de krachten en  momenten op volledige slagbomen in diverse uitvoeringen, wederom bij varierende  aanstroomhoek en windsnelheid. Het is hierbij van belang eventuele effecten van de  luchtwervels aan het uiteinde van de slagbomen in de analyse te betrekken.  Vanwege het grote aantal te onderzoeken varianten (slagboomgeometrie en -stand,  windrichting en -snelheid) en omdat in de eerder gebruikte windtunnel geen vol-  ledige slagbomen getest kunnen worden, zijn  de analyses uitgevoerd met behulp van  numerieke stromingssimulaties (Computational Fluid Dynamics CFD). Hierbij  worden de slagbomen op ware grootte in de computer gemodelleerd en wordt  de luchtstroming rond een slagboom gesimuleerd waarna de krachten op de  slagboom berekend worden. Om de nauwkeurigheid van de simulaties te kunnen beoordelen, zijn eerst de  eerdere windtunnelmetingen met simulaties nagerekend. Hierbij is vastgesteld  dat de resultaten goede overeenstemming vertonen. Bij de simulaties is  rekening gehouden met de invloed van constructieve details op de lucht-  weerstand van een slagboom. De gevonden wervelstrukturen bij slagbomen met  een vakwerkconstructie onderstrepen de noodzaak voor deze verregaande  detaillering in de modelleringen.   In dit project is het mogelijk gebleken om met CFD op betrouwbare wijze voor  diverse windcondities de krachten op slagbomen te berekenen en de bijbe-  horende stromingsverschijnselen zichtbaar te maken. Hiermee worden de  innovaties van Vialis letterlijk gedragen door de wind.  Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Gedragen door der wind Berekening van de krachten op een slagboom Vialis NMA Railway Signalling www.vialis.nl Vialis - windtunnel slagboom - FlowMotion Vialis - CFD slagboom stromlijnen - FlowMotion Vialis - CFD slagboom snelheid - FlowMotion Vialis - CFD slagboom krachten - FlowMotion Photo-Montage