Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Na de oprichting in 1983, bewees Vencomatic zich in de pluimveesector spoedig  als een innovatief bedrijf. Vanuit haar eigen produktlijn kan de Vencomatic groep  een compleet pakket aanbieden. In aanvulling op de welbekende produktlijn,  nesten, roosters en eiertransortsystemen, bevat het pakket volieresystemen zoals  Red-L en Bolegg, evenals het Veranda huisvestingssysteem en het VBS  vleeskuikensysteem. VBS staat voor Vencomatic Broiler Systeem, ofwel Vencomatic vleeskuiken  systeem. Dit is een meeretage systeem, waarin vleeskuikens kunnen worden  gehuisvest. De kuikens zitten op een transportband, die bedekt is met papier en  strooisel. Aan het einde van de groeiperiode worden kuikens en mest naar de  achterzijde van de stal getransporteerd, waar ze automatisch gescheiden de stal  verlaten. Uniek aan dit systeem wordt de klimaatbeheersing, die op dierniveau  zal worden geoptimaliseerd.  Om een optimaal klimaat op dierniveau te realiseren heeft Vencomatic een onder-  zoeksprogramma opgestart waarbij op verschillende manieren de stromingen zijn  bestudeerd. De stroming in een laag moet in principe zo uniform mogelijk zijn  omdat de dieren erg gevoelig zijn voor snelheids- en temperatuurverschillen.  Bij de Vencomatic vestiging in Eersel is een een-laags compartiment  gebouwd waaraan uitgebreid experimenten zijn uitgevoerd. Experimenteel  zijn snelheden gemeten om het stromingspatroon op dierniveau te kunnen  bepalen. Om invloeden van geometriewijzigingen  te kunnen bepalen is er gebruik gemaakt  van CFD. FlowMotion heeft verschillende  geometrieen doorgerekend en geanaly-  seerd op het stromingsgedrag. Hierbij kwam naar voren dat de stroming door het  compartiment uitemate complex is. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de  snelheden en temperaturen van Binnen komende stroming afhankelijk is van de  dier grootte en omgevingstoestand.  Aan de hand van de CFD  resultaten van dit onderzoek zijn er geometriewijzigingen voorgesteld voor het meeretage  systeem. CFD berekeningen zullen ook hier worden toegepast om de stroming in de berekenen in de verschillende  lagen met als uiteindelijke doel het bereiken van een optimaal klimaat voor de dieren.  CFD = Chicken Fluid Dynamics Optimalisatie van het binnenklimaat van een vleeskuikensysteem Vencomatic www.vencomatic.nl Vencomatic - CFD voliere snelheid - FlowMotion Vencomatic - Etage met kuiken - FlowMotion Vencomatic - meeretage system kuiken - FlowMotion Vencomatic - proefopstelling Eersel - FlowMotion Etage met kuiken Meeretage systeem Proefopstelling Eersel 3D weergave van snelheden