Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Tebodin is een onafhankelijk en multidisciplinair advies- en inge-nieursbureau. Een van  de technische disciplines van Tebodin betreft klimaatinstallaties voor gebouwen  (HVAC). Afhankelijk van het gebouw moet de klimaatinstallatie aan zeer diverse eisen  voldoen. Dat geldt in het bijzonder voor de moderne arena‘s, die behalve voor sport,  ook voor vele andere evenementen worden gebruikt. Om de klimaatinstallatie van een  gebouw op maat te kunnen ontwerpen, moeten in een vroeg stadium van het ontwerp  de luchtbewegingen zowel rond het gebouw als in het gebouw bekend zijn. Deze  luchtbewegingen worden met modelproeven in windtunnels of met behulp van  numerieke stromings-simulaties vastgesteld.   Een concreet voorbeeld is het ontwerp van de klimaatinstallatie voor het nieuwe  ijshockeystadion in Mannheim. Een van de belangrijkste ontwerpeisen was dat de kans  op mistvorming in de hal tot een minimum gereduceert moest worden. FlowMotion  heeft in opdracht van Tebodin de kans op mistvorming in deze sporthal onderzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van  numerieke stromingssimulaties van de totale binnenruimte van de hal. Of er  mist ontstaat, is afhankelijk van de snelheid, temperatuur, druk en vochtigheid  van de lucht. Met behulp van de simulaties zijn de waarden van deze  parameters bepaald. Aan de hand van de gegevens uit de simulaties zijn  uiteindelijk die posities in hal bepaald waar een hoge kans op mistvorming is.   De  stromingssimulaties  hebben zich in dit projekt in meerdere opzichten als  zeer effectief bewezen. Allereerst kunnen alle relevante stromingsgrootheden  op elke willekeurige positie in de hal worden bepaald. Dit zou in een  modelproef alleen met aanzienlijk meer kosten en inspanning kunnen worden  bereikt. Vervolgens kan in een reeks van simulaties worden bestudeerd wat de  gevolgen voor de mistvorming zijn  indien het ventilatiesysteem slechts op  onderdelen kan worden gewijzigd.   Hiermee is het gelukt een nagenoeg  mistvrije hal te verkrijgen. Dit zou in  een modelproef alleen met aanzienlijk  meer kosten en inspanning kunnen  worden bereikt. Vervolgens kan in een  reeks van simulaties worden bestu-  deerd wat de gevolgen voor de mist-  vorming zijn indien het ventilatiesysteem slechts op onderdelen kan worden gewijzigd. Hiermee is het gelukt een  nagenoeg mistvrije hal te verkrijgen. Dergelijke studies in de ontwerpfase verminderen het risico dat er nader-hand  kostbare wijzigingen moeten worden aangebracht aan het voltooide gebouw. Ze helpen daarmee een hoge graad van  ontwerpoptimalisatie te bereiken  Ijshockey in de mist Ontwerp van een ventilatiesysteem in een sportarena TEBODIN www.tebodin.nl Tebodin - CFD sportarena ventilatie mist - FlowMotion Tebodin - CFD sportarena ventilatie snelheid - FlowMotion Tebodin - CFD sportarena ventilatie temperatuur - FlowMotion Tebodin - sportarena ventilatie windtunel - FlowMotion Mistverdeling Temperatuurverdeling Snelheidsverdeling in het lenum Windtunel-Test