Als toonaangevend bedrijf op het gebied van industriele geluidswering biedt AGI  Inter Acoustic (Zwitserland) een compleetoplossing van ontwerp tot opgeleverd  eindproduct aan. In samenwerking met partners ontwikkelt en bouwt AGI Inter  Acoustic onder andere zogenaamde „blastdeflectoren“.     Volgens regelgeving moeten vliegtuigmotoren op de grond bedrijfstests onder-  gaan. Vanwege de sterke luchtstraal die hierbij ontstaat kunnen mensen,  voertuigen, gebouwen en zelfs andere vliegtuigen omgeblazen worden. Om dit  tegen te gaan wordt er een blastdeflector neergezet. Deze zorgt ervoor dat de  luchtstraal uit de straalmotor naar boven wordt afgebogen waarmee het risico op  ongevallen en schade afneemt en daarnaast tevens geluidoverlast wordt tegen  gegaan. Naast de constructieve en thermische eisen die een rol spelen bij de  ontwikkeling van een blastdeflector, is ook de positie en afstand tot de  straalmotoren van wezenlijk belang. Als deze te dicht bij het vliegtuig staat  dan zal het frame en het plaatwerk beschadigd raken door de hoge  temperaturen. Is de afstand te groot dan bestaat de mogelijkheid dat een  deel van de straal niet wordt afgebogen en alsnog gevaar kan opleveren. In dit project wordt voor de nieuwe Airbus A380 van Lufthansa op de  luchthaven Frankfurt een blastdeflector ontworpen en gebouwd. De opdracht  voor FlowMotion luidde: bepaal met behulp van een stromingssimulatie (CFD  Computational Fluid Dynamics) de optimale positie van de deflector.  Hiervoor werd  de volledige geometrie van een A380 met de door de  motoren opgewekte luchtstralen in het model opgenomen.  Het CFD-onderzoek omvatte een aantal scenario‘s. Per scenario kan  uiteindelijk worden gekeken naar onder andere de lokale snelheden,  temperaturen en drukken. Na analyse van deze grootheden in de buurt van  het frame en het plaatwerk kon worden bepaald wat de optimale positie van  de blastdeflector achter een Airbus A380 moest zijn. Met een eenvoudige  aanpassing aan de geometrie kan dit overigens ook voor andere  vliegtuigtypes worden bepaald.  Na dit onderzoek konden de bevestigingspunten voor het vliegtuig definitief  op de testlocatie worden aangebracht zodat  de blastdeflector zo optimaal  mogelijk kan functioneren.      Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Met volle kracht op de deflectoren Studie naar een geluidsbescherming voor een vliegveld AGI Inter Acoustic www.agigu.ch GFA - blastdeflector - FlowMotion GFA - CFD blastdeflector stroming - FlowMotion Stroomlijnen Drukverdeling Temperatuurverdeling