Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! De huidige TOTAL groep is tot stand gekomen door een tweetal succes-  volle fusies van respectievelijk het voormalige Total met de belgische  oliemaatschappij Petrofina tot Totalfina, en van Totalfina met de franse  oliemaatschappij Elf Aquitaine. Op wereldniveau is de TOTAL groep  uitgegroeid tot een van de hoofdrol-spelers in de sectoren energie en  chemie. In diverse installaties op de raffinaderij van het voormalige Petrofina in  Antwerpen wordt gebruik gemaakt van branders die voorzien worden van  verse lucht middels een netwerk van toevoerkanalen. De toevoer naar de  individuele branders wordt geregeld met behulp van een complex systeem  van regelkleppen. In de praktijk is gebleken dat bij het starten van de  branders of het wijzigen van de instellingen ervan, een of meerdere  naburige branders kunnen uitvallen. De systeemtechnici van Petrofina  hebben de hulp ingeroepen van FlowMotion om de oorzaak hiervan te  vinden. In het eerste deel van de studie zijn de kenmerken  bestudeerd van de stroming in de diverse delen  van de toevoerkanalen. In het bijzonder is daarbij  gelet op de aanwezigheid van wervels in de  stroming, omdat deze zeer nadelig zijn voor de  homogeniteit van de luchttoevoer naar de  branders. Deze studies zijn vervolgens voor een  aantal systeemcomponenten voortgezet met  behulp van numerieke stromings-simulaties. In  aanvulling zijn er drukmetingen verricht op diverse  posities in de toevoerkanalen.  Met deze combinatie van analytische,  experimentele en numerieke studies is dusdanig  veel inzicht verworven in het gedrag van de  luchtstromen in de toevoerkanalen, dat de reactie  van de stroming bij verandering van de instel-  lingen van de branders voorspeld kan worden. Met  een minimum aan downtime van de installaties heeft dit project tenslotte geleid  tot een verbeterde afstelling van het regelsysteem en een beduidende afname van het aantal storingen tijdens bedrijf.  Branders in ademnood Studie naar het zuurstof tekort in branders TOTAL / FINA www.total.com Fina Total - oliebranders luchtkanalen - FlowMotion Fina Total - ventil stroming - FlowMotion Fina Total - oliebranders luchtkanalen tekening - FlowMotion