Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Als onderdeel van de Koninklijke BAM Groep is BAM Techniek een multidisci-  plinaire dienstverlener voor de realisatie, het onderhoud en de exploitatie van  technische installaties, cleanrooms, laboratoria en energiesystemen. Vooral op  het gebied van energiesystemen is BAM Techniek een van de toonaangevende  partijen voor de ventilatie van thermisch hoog belaste productiehallen.  Voor een productiefaciliteit in nederland moet reeds in de voorbereidende fase  worden aangetoond of een compressor, die een hoeveelheid warmte levert van  meer dan 80 kW, voldoende gekoeld wordt. FlowMotion werd gevraagd om de stroming en de temperatuurverdeling in  de compressorhal metbehulp van CFD (Computational Fluid Dynamics) door  te rekenen. Bij het opstellen van het numerieke model moest bijzondere  aandacht worden besteed aan een goede representatie van de  warmteafgifte van alle leidingen en apparaten, die gezamenlijk 85 kW aan  energie in de ruimte leveren.  Vanwege deze enorme warmtebelasting is te verwachten dat in de ruimte  grote temperatuurverschillen zullen optreden. Dit zal op zijn beurt leiden tot  variaties in de dichtheid van de lucht in de ruimte, waardoor de beweging  en dus de werking van de koellucht wordt beïnvloed. Deze beweging door  dichtheidsverschillen wordt vrije convectie genoemd. Om de nauwkeurigheid  van de simulatie voor vrije convectie stromingen te vergroten worden  speciale numerieke methoden gebruikt. Hetzelfde geldt voor het bepalen  van de thermische straling.  Uiteindelijk zijn er simulaties uitgevoerd voor verschillende ventilatie-  concepten en verschillende weersomstandigheden. Na analyse van de  snelheids- en temperatuurverdeling bleek dat voldoende koeling in de  productiehal kan worden gegarandeerd voor alle weersomstandigheden,  zodat er dus geen gevaar bestaat voor oververhitting van de gebruikte  componenten. De resultaten kwamen exact overeen met de geplande  doelstellingen van de ingenieurs van BAM Techniek. Dit project toont aan dat met de hulp van stromings- simulaties (CFD berekeningen) de voorspelbaarheid van  complexe ventilatiesystemen aanzienlijk kan vergroot en daarmee dure en tijdrovende aanpassingen achteraf kunnen  worden vermeden. Beluchtte compressoren Optimalisatie van de koeling van compressoren in een hal BAM Techniek www.bam.nl Bam Techniek - CFD compressorhal snelheid - FlowMotion Bam Techniek - CFD compressorhal temperatuur - FlowMotion Bam Techniek - CFD compressorhal rekenrooster - FlowMotion Snelheidsvectoren Temperatuurverdeling