VPInstruments ontwikkelt en produceert meetsensoren voor stromingen in  leidingen. Het assortiment omvat debietmeters voor perslucht, algemene  flowmeters en custom-made flow sensoren. Het principe van de sensor van  VPInstruments kann eenvoudig worden beschreven. Een  verwarmingselement houdt de sensor op een constante temperatuur. De  stroming veroorzaakt een temperatuurgradiënt in de silicone sensor en uit  deze gradiënt wordt via een in de sensor opgenomen ijktabel de  stroomsnelheid bepaald.  Flowmeters worden gebruikt om de  stroomsnelheid te meten in lei-  dingen. De positie van de meetsensor in de leiding is cruciaal voor een correcte  meting. FlowMotion heeft in opdracht van VPInstruments voor een aantal  huisvormen het effect van de positie van de sensor op de meetwaarden  geanalyseerd. De snelheid in een buiz heeft voor een ontwikkelde stroming een  parabolisch verloop. Aan de wand is de snelheid nul en in het midden van de  buiz bevindt zich de maximale waarde. Wanneer aan het begin van de buiz de  stroomsnelheid over de doorsnede constant is, dan heeft de stroming 50 tot  150 buizdiameters nodig om zich te ontwikkelen tot het eerder beschreven  profiel. Voor een nauwkeurige snelheidsmeting is het belangrijk om te weten of  een stroming volledig ontwikkeld is op de positie van de meetsensor. Elke  geometrische verandering in een leiding (bocht, vernauwing, verwijding,  splitsing) verstoort het stromingsprofiel en beinvloedt de werking van nabij  geplaatste meetsensoren.  Om de invloed te bepalen van dergelijke veranderingen op de stroming,  zijn er numerieke stromings-simulaties (CFD) uitgevoerd. Hierbij is vooral  gekeken naar het de afstand die de stroming nodig heeft om zich weer te  herstellen tot het ongestoord profiel van voor de geometrische  verandering in de buiz.   Met de informatie uit deze simulaties kan VPInstruments op maat  adviseren over de plaatsing van hun sensoren. Bij een complex  leidingensysteem kann met behulp van CFD een verband worden gezocht  tussen de snelheid ter plaatse van de sensor en een referentie-snelheid.  Hiermee kunnen metingen in niet volledig ontwikkelde stromingen worden gecorrigeerd.   Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Op de juiste plaats Analyse van de stroming rond meetsensoren VP Instruments www.vpinstruments.nl VP Instruments - buizstroming - FlowMotion VP Instruments - debiet meetingen - FlowMotion VP Instruments - CFD buizstromingen snelheidsprofiel - FlowMotion snelheidsverdeeling in de buiz snelheidsverdeeling naar de bocht buizensystem in de industrie stromingssensor