Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! In 2001 zijn op initiatief van VNSI bij een nieuwbouwwerf praktijkproeven uitgevoerd  met nieuwe verfspuittechnieken (TISS). De resultaten waren opmerkelijk: behoud  van productiesnelheid, een betere spuitkwaliteit, een lager verfverbruik, verbetering  van arbeidsomstandigheden en een geringere milieubelasting door betere laagdikte-  beheersing en minder overspray. In eerste instantie zijn de nieuwe technieken vooral  toegepast in geconditioneerde omstandigheden zoals scheepsbouwhallen.  Een speciale projectgroep heeft in 2002 de uitvoeringsmethoden voor het stralen en  conserveren van schepen onderzocht en beoordeeld op kostprijs, kwaliteit, duur-  zaamheid, milieuaspecten en arbeidsomstandigheden. Dit project voor de reparatie-  sector, TS Stracon, is door VNSI en TNO Industrie samen met werven en straal- en conserveringsbedrijven uitgevoerd.  In de loop van dit project is een aantal praktijkproeven uitgevoerd waarbij de diverse straal- en spuittechnieken  gecombineerd zijn met afschermingstechnieken.  FlowMotion is betrokken geraakt bij TS Stracon na een onderzoek naar de  luchtstroming rond een schip in een dok. Het doel hiervan was inzicht te  verschaffen in het mechanisme van de verspreiding van spuitnevels onder  invloed van wind. In een later stadium zijn hiermee oplossingen beoor-  deeld op hun effectiviteit bij het voorkomen van nevelverspreiding. Als  meest realistisch idee tegen nevelverspreiding is bedacht om een scherm  stroomopwaarts van de spuitpositie te plaatsen om daarmee een ‘windstil’  gebied op de spuitpositie te genereren. In een aantal concept-studies heeft  FlowMotion vervolgens de benodigde positie, vorm en grootte voor een  dergelijk scherm onderzocht. Naast de effectiviteit van het scherm in het  afschermen van de spuitpositie is de windbelasting op het scherm een  uiterst belangrijke parameter. Deze moet minimaal zijn voor een goede  hanteerbaarheid van het scherm en voor de veiligheid van de gebruiker. Bij de analyse van de luchtbewegingen langs een schip in een dok is  gebruik gemaakt van numerieke stromingsleer (Computational Fluid Dynamics). Hierbij wordt de stroming in een  computermodel gesimuleerd onder realistische windcondities. De conclusie uit de simulaties was dat de luchtsnelheid  achter het scherm dusdanig laag zal zijn dat de spuitnevel niet zal verwaaien, indien de afstand tussen scherm en  scheepswand voldoende klein kan worden gehouden. Deze conclusie is in uitgebreide praktijkproeven in zowel een  overdekt als open dok nadrukkelijk bevestigd tot windsnelheden van 6 Bf. De vorm van het scherm is het resultaat van  het streven naar minimale windbelasting.  Op dit moment wordt het concept-ontwerp van het scherm in opdracht van VNSI in constructief en operationeel opzicht   uitgewerkt.  Voor De Wind Ontwikkeling van een afschermingssystem voor schepen Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie www.vnsi.nl VNSI - CFD schepen spuitnevel - FlowMotion VNSI - schepen spuitnevel - FlowMotion Snelheidsverdeeling Stromlijnen