Vialis NMA Railway Signalling ontwerpt, produceert, installeert en  onderhoudt  mechanische en electrische spoorwegsignallerings- en  beveiligingsprodukten. Volgens de nederlandse wet moet een slagboom op  een overweg in de gesloten positie vallen indien het elektrisch net wegvalt,  dit om elke kans op een ongeluk te verkleinen. Echter, bij sterke wind kan  de slagboom openblijven door aerodynamische krachten. Dit hoeft niet  alleen een probleem te zijn voor kuststreken, waar sterke wind regelmatig  voorkomt, maar ook in bebouwde gebieden, waar windvlagen kunnen  optreden tussen hoge gebouwen. Deze omstandigheden hebben geleid tot  een ontwerpproject voor een  gestroomlijnde slagboom die  ongevoelig is voor windbelasting.  Nadat Vialis NMA een eerste  prototype van een dergelijke slagboom had  gebouwd, heeft FlowMotion verscheidene testen uitgevoerd in de Lage  Snelheids Windtunnel van de faculteit Lucht- en Ruimtevaart-techniek van  de Technische Universiteit Delft. Hierbij is verband bepaald tussen de  luchtsnelheid rond de slagboom en de optredende krachten op de  slagboom. Voor deze metingen is een deel van de slagboom geplaatst in de  meetsectie van de windtunnel en verbonden met het weegsysteem dat in  staat is krachten te meten met een nauwkeurigheid van 0,01 Newton. In  aanvulling op de metingen van de krachten op de slagboom is onderzocht  of de zogenaamde Von Karman wervelstraat optreedt. Hiervoor is het frequentiespectrum van de stroming om de  slagboom gemeten met een microfoon.  Indien de frequentie van de gevormde wervels dicht bij de eigen-frequentie  ligt van de constructie van de slagboom, kan deze laatste gaan trillen met  een snel toenemende amplitude, hetgeen zal resulteren in het bezwijken van  de slagboom. Nadat de aerodynamische eigenschappen van de nieuwe  slagboom zijn vastgesteld in de windtunnel, is een analyse uitgevoerd van  het gedrag van de slagboom in de open atmosfeer. In deze studie zijn zowel  diverse topologien van de omgeving als verscheidene weersomstandigheden  betrokken. Voor het laatste zijn statistieken van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) gebruikt.  Dit project heeft geresulteerd in een slagboom die naast gunstige statische en dynamische eigenschappen onder  diverse operationele omstandigheden ook volledig gedocumenteerde aerodynamische eigen-schappen bezit.  Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Gedragen door der wind Berekening van de krachten op een slagboom Vialis NMA Railway Signalling www.vialis.nl Slagboom