Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! De bouwsector is een van de grootste industrieën in de wereld. In de wegen- en  waterbouw zijn enorme hoeveelheden kiezels en grind nodig die worden  gewonnen uit steengroeven. Voor de productie van kiezels wordt naast  steenmolens een zogenaamde “Vertical Shaft Impactor” gebruikt.  SynchroTechnologie ontwikkelt dergelijke machines. Binnenin deze machines worden de grote stenen axiaal toegevoerd op een  draaiende schijf. Daar worden ze radiaal verspreid en slaan ze tegen baffles die  zich op de draaiende schijf bevinden. Hiermee worden de stenen in kleinere  stukken geslagen. Daarna worden de brokstukken tegen de stilstaande  binnenwand geslingerd waarmee een verdere verkleining wordt bereikt.  Doorslaggevend voor de effectiviteit van de machine is de juiste baan die de  stenen afleggen. Om hier achter te komen heeft Synchro Technologie met behulp  van een hogesnelheidscamera opnamen gemaakt van het eerste prototype. De  baan van de stenen is afhankelijk van vele factoren zoals o.a. de hoeveelheid  stenen, de grootte(verdeling) van de stenen en de rotatiesnelheid van de schijf.  Om een bepaalde bandbreedte qua grootte van stenen te kunnen verwerken moet  de eerste baffle een bepaalde minimale afmeting hebben.  Het bleek dat zonder toevoer van stenen al  een zeer grote hoeveelheid stroom werd  verbruikt, alleen maar om de schijf  stationair te laten draaien. Omdat de schijf  zeer goed gelagerd is, kon dit enorme verbruik alleen worden verklaard door de  grote aerodynamische weerstand van de eerste baffle. Om dit verbruik te reduceren kreeg FlowMotion de opdracht om dit phenomeen te  onderzoeken en met een oplossing te komen. Eerst is de stroming in detail  geanalyseerd. Omdat de weerstand van de plaat sterk afhankelijk is van de  invalshoek is een optimum bepaald waar het proces van stenen breken precies  goed verloopt maar dan bij een zo laag mogelijke aerodynamische weerstand. In  een tweede stap werd een aanpassing van de vorm van het uiteinde van de baffle  bedacht waarmee een verdere verkleining van de weerstand werd bereikt. Het resultaat van deze studie is dat SynchroTechnology binnenkort een veel  efficientere “Vertical Shaft Impactor” op de markt kan brengen.  Voorzichtig steenslag Rendementsverbetering van een steenmolen SynchroTechnology www.synchrotechnology.nl Synchro Technology - vertical shaft impactor baffles - FlowMotion Synchro Technology - vertical shaft impactor - FlowMotion Synchro Technology - stroming om blokken - FlowMotion roterende baffle Schematische weergave stroming om een object Vertical-Shaft-Impactor