SPX Cooling Technologies GmbH (voorheen Balcke-Dürr), een dochteronder-  neming van SPX Corporation, is al meer dan 120 jaar werkzaam op het gebied  van de koeltechniek. Een belangrijk onderdeel van energiecentrales is de  koeltoren met open koelcircuit. In een open koelcircuit wordt koelwater door  direct contact met de buitenlucht gekoeld. Daarbij verdampt een deel van het  koelwater waardoor de aangezogen koellucht vochtiger wordt. Zo ontstaan  afhankelijk van de weersomstandigheden aanzienlijke pluimen.  Hoewel deze wolken dus gevormd zijn uit een mengsel van lucht en  waterdamp en dus geen giftige stoffen in het milieu brengen, kunnen deze  toch aanleiding geven tot een reeks van complicaties. Er kan dan gedacht  worden aan schaduwvorming in bewoonde gebieden, ijsvorming op wegen, of  gewoon het gevoel van overlast in de omgeving. Omdat de verspreiding van wolken voor de toekomstige exploitant van de  koeltoren van cruciaal belang is, worden al in de vroege ontwerpfase  verschillende koeltorenconcepten voor diverse weersomstandigheden op de  vorming van wolken onderzocht. Voor een klant in het Midden-Oosten heeft  SPX Cooling Technologies GmbH aan FlowMotion gevraagd een voorspelling te  doen van de uitbreiding van pluimen voor verschillende koeltorenconcepten.  Deze berekeningen van de stroming, stroomopwaarts en –afwaarts van de  koeltoren, zijn uitgevoerd met behulp van CFD (Computational Fluid  Dynamics). Vorming en uitbreiding van wolken wordt gedaan met een 2-fase berekening.  Hierin wordt niet alleen de druk-, snelheids- en temperatuurverdeling in de  lucht bepaald, maar ook de concentratie van waterdamp. Uit deze resultaten  kan dan vervolgens een beeld worden verkregen van de zichtbare wolken.  Aangezien nu op alle plekken in de ruimte de lokale waarden voor druk, snel-  heid en temperatuur bekend zijn kunnen nog twee andere effecten worden  onderzocht. Ten eerste is dat de optredende recirculatie die van invloed is op  de prestaties van de koeltoren en ten tweede het zogenaamde "Downwash"-  effect, de naar beneden gerichte werveling van lucht aan de randen van de  schoorsteen. Dit soort studies biedt SPX Cooling Technologies GmbH de mogelijkheid om  risico‘s al in een vroegtijdig stadium, nog voor dat er gebouwd wordt, te  beperken. Daarnaast zal de verkregen kennis en het inzicht in de stromings-  mechanica voor een nog beter product in de toekomst zorgen.  Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Torens in de mist Berekeningen van pluimen van koeltorens SPX Cooling Technologies GmbH www.spxcoling.com SPX - CFD koeltoren pluim - FlowMotion SPX - koeltoren - FlowMotion SPX - CFD koeltoren luchtstroom - FlowMotion Temperatuurverdeling Zichtbare rook Stroomlijnen