Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Silica Nova ontwerpt, fabriceert en exploiteert mobiele systemen voor het  reinigen van zandingestrooide kunstgras sportvelden. Het Silicair®-reinigings-  systeem wordt gevormd door een netwerk van buizen dat perslucht uit een  externe compressor naar een groot aantal spuitmondjes voert. De hieruit  gevormde luchtstralen dringen door in het kunstgras, breken de korst van zand  en vuil en blazen de grasmat schoon. In veel gevallen voorkomt de Silicair®-  methode voortijdige of overbodige vervanging van de kunststofmat.  Het succes van het Silicair®-reinigingssyteem heeft Silica Nova doen besluiten  een nieuw systeem met een grotere capaciteit te ontwikkelen. FlowMotion is  gevraagd om de haalbaarheid van een dergelijke opschaling te bepalen vanuit  een stromingstechnisch oogpunt.   Een stroming door een leidingsysteem ondervindt een weerstand als gevolg van  wrijving met de wand van de leiding en in de appendages zoals bochten, flenzen,  afsluiters, kleppen. Deze weerstand resulteert in een drukverschil, ook wel aan-  geduid als weerstandsverlies, leidingverlies of weerstandshoogte. Het is de druk  die nodig is om de weerstand die de stroming ondervindt, te overwinnen. Om  een leidingsysteem te kunnen dimensioneren, is het nodig om te weten hoe de  drukval verandert met de volumestroom.  Afhankelijk van de bedrijfsomstandig-  heden kan zo worden bepaald welke druk  de pomp in het leidingsysteem moet  leveren. Om een verband te vinden tussen de  praktijkervaringen met het Silicair®-  reinigingssysteem en de inwendige stro-  mingstoestand zijn uitgebreide metingen  verricht van de luchtdruk en -snelheid bij  de spuitmondjes voor verschillende instellingen van de compressor. Het verschil in luchtdruk tussen de compressor en  de spuit-mondjes is een maat voor de inwendige stromingsweerstand van het systeem. Door op een aantal plaatsen in  het systeem dit drukverschil te meten, is de weerstand van specifieke componenten vastgesteld. De experimenten  hebben een aantal realistische mogelijkheden opgeleverd om het Silicair® systeem op te schalen.  Een belangrijke conclusie is dat met zorgvuldige vormgeving het mogelijk is om de inwendige stromingsweerstand  dusdanig te verminderen dat er voor het nieuwe ontwerp ondanks de grotere capaciteit geen zwaardere compressor  nodig zal zijn.  Stralen op het sportveld Haalbaarheidsstudie naar de capaciteitverbetering van een reinigingssysteem SILICA NOVA BV www.silicanova.nl Silica Nova - reinigingssystem buisstroming - FlowMotion Silica Nova - reinigingssystem - FlowMotion Silica Nova - reinigingssystem kunstgras - FlowMotion Silica Nova - reinigingssystem buisstroming inloop - FlowMotion voor reiniging na reiniging