Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Op 27 oktober 2002 raasde er een hevige storm over Nederland. Grote schade  is er door de harde wind aangericht. Zo ook aan het slibdepot van de Averij-  haven bij Wijk aan Zee. Zware matten van zo’n 5cm dik met bitume, die de  waterdichte folie moeten beschermen zijn op bepaalde plaatsen zwaar bescha-  digd of verschoven. Het repareren van de schade is een kostbare en tijdrovende  aangelegenheid. Rijkswaterstaat heeft naar een oplossing gezocht om in de  toekomst dit soort schade te voorkomen. Door de lokale aard van de schade  heeft Rijkswaterstaat al het vermoeden geuit dat deze schade waarschijnlijk  veroorzaakt is door stromingsverschijnselen die op deze plaatsen erg afwijken  van die in het overige deel van het depot.  Uit de windgegevens bleek dat naarmate de dag vorderde de windsterkte toe-  nam en in richting draaide van noord naar bijna zuidwest. Het exacte moment  waarop de schade is opgetreden is echter onbekend. Het interval waartussen de  windsnelheden en -richtingen gemeten zijn is vrij groot (4 uur). Het is daardoor  mogelijk dat er vlagen zijn opgetreden die niet zijn gemeten. De matten (22m  lang en 4.5m breed) zijn dakpansgewijs neergelegd. Het doel van dit onderzoek  was het bepalen van de druk- en schuifkrachten op de matten en het  stromingsbeeld van de wind om het depot bij verschillende windcondities. Het  mechanisme van het wegwaaien van de matten is niet waargenomen. Er waren  hiervoor verschillende mogelijkheden te bedenken. Onderdrukken en schuif-  spanningen kunnen dusdanig grote krachten veroorzaken dat de matten worden  verplaatst en/of de strips  loslaten. Het stromingsbeeld voor de verschillende  windcondities zou meer inzicht moeten geven in de lokale stromings-  verschijnselen, zoals drukken en snelheden. Het bepalen van de krachten en  stromingsveld kan op verschillende manieren. Voor dit onderzoek is gekozen  voor computersimulaties boven experimenten. Experimenteel onderzoek in een  windtunnel zou ook een goede methode zijn geweest maar was gezien de  tijdsdruk niet haalbaar. Een computermodel van de Averijhaven is gemaakt  waarbijj rekening is gehouden met het oppervlak van het water, duinen en het land. Verder is elke mat (314 in totaal)  apart gemodelleerd zodat de krachten per mat afzonderlijk bepaald konden worden. Om de storm zo goed mogelijk na  te kunnen bootsen zijn er berekeningen uitgevoerd bij verschillende snelheden en windrichtingen welke overeen-  komen met de gegevens van het KNMI. Uit de resultaten bleek dat de druk- en schuifkrachten in eerste instantie niet voldoende groot waren om een mat op te  kunnen tillen of te verschuiven. Uit nadere analyse bleek dat de orientaltie van de ligging van de matten het mogelijk  maakten dat de wind “eronder” zou kunnen komen en zodoende matten zou kunnen verplaatsen. Uit stroomlijnbeelden  bleek dat dit scenario zeer wel mogelijk is. Rijkswaterstaat onderzoekt naar een mogelijkheid om de orientatie van de  matten aan te passen.   Najaarsstorm Windbelasting op de bescherming van een slibdepot Ministerie van Verkeer en Waterstaat www.verkeerenwaterstaat.nl  Rijkswaterstaat - CFD dijk stroomlijnen - FlowMotion Rijkswaterstaat - Averijhaven - FlowMotion Rijkswaterstaat - CFD simulatiemodel - FlowMotion Simulatiemodel Averijhaven met dijk matten Stroomlijnen