Pas Reform is een internationaal bedrijf dat zich sinds 1919 heeft gespecialiseerd  op de ontwikkeling van broedinstallaties voor de pluimveeindustrie. Het vergroten  van de kennis van biologische en fysiologische aspecten van de hele productie-  keten binnen het pluimveebedrijf heeft altijd voorop gestaan.  Een van de talloze producten van Pas Reform is de "incubator" waar duizenden  eieren worden verzorgd van ei tot kuiken. Gedurende deze verzorging zal eerst  warmte moeten worden toegevoegd aan de eieren en later weer warmte worden  afgevoerd. Daarom speelt de controlerbaarheid van het klimaat binnen de incu-  bator een bijzondere rol. De luchtverversing en de temperatuurverdeling moeten  zorgvuldig worden gestuurd en dus voortdurend worden aangepast aan de be-  hoefte van de eieren. Een temperatuurvariatie van enkele tienden gedurende de  gehele groeiperiode is cruciaal voor een zo goed mogelijke opbrengst. Ook de CO-  concentratie moet nauwkeurig worden afgestemd op wat de eieren nodig hebben.  Hetzelfde geldt voor de luchtsnelheid langs de eieren en kuikens.   Het hast van de incubator is de zogenaa-  mde “pulsator”. De pulsator kenmerkt zich  door een zeer complexe luchtstroming, de  lucht wordt namelijk aangezogen via de naaf en verdeeld over 4 buizen die de  stroming radiaal verdelen. Bladen op deze buizen zorgen voor de uiteindelijke  homogene verspreiding van de uitgeblazen lucht.  Voor de ontwikkeling van de incubator is aan Flowmotion de vraag gesteld om  de stroming en het warmtetransport van de bewegende lucht richting eieren in  detail te analyseren. Om twee redenen werd niet voor experimenten gekozen.  In de eerste plaats is de binnenkant van de incubator onder bedrijfsom-  standigheden nauwelijks toegankelijk voor meetapparatuur. Daarnaast zou  een enorm aantal meetpunten nodig zijn geweest om de stroming en de  temperatuurverdeling voldoende nauwkeurig te kunnen beschrijven. Daarom  werd gekozen voor het uitvoeren van stromingssimulaties (CFD Computational  Fluid Dynmics). In het computermodel werd de volledige de werking van de  pulsator ingebracht. De resultaten van de simulaties bleken volledig in lijn met  de praktische ervaringen. Daarnaast werd in punten, waar de temperatuur in  de machine continu gemeten wordt, de waarde met een zeer hoge  nauwkeruigheid voorspeld. De stromingssimulaties lieten duidelijk de complexe wisselwerking tussen de  vorm van het pulsatorblad en het daaruit volgende stomings- en temperatuur-  veld zien. Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Chicken Run Ontwikkeling van een ventilator voor een kippenbroedmaschine Pas Reform www.pasreform.nl Pas Reform - incubator - FlowMotion Pas Reform - pulsator - FlowMotion Pas Reform - CFD incubator snelheid - FlowMotion Pas Reform - CFD incubator temperatuur - FlowMotion Temperatuurverdeling Snelheidsverdeling