Food Technology Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON) ontwikkelt en pro-  duceert een rijke variëteit aan machines voor de voedselverwerkende  industrie voor een groot aantal verschillende productgroepen en van indivi-  duele machines tot volledig geïntegreerde productielijnen. Het produkten-  progamma omvat 3 belangrijke gebiedsbereiken binnen de voedselverwer-  king: gekoeld, bevroren en bij omgevingstemperatuur. Naast de standaard-  machines worden er ook aangepaste producten aangeboden die precies zijn  afgestemd op de behoefte van de klant.   Een de produkten van FTNON is de pasteuriseermachine waarmee de houd-  baarheid van voedsel kan worden verlengd. Hierin kunnen frisdranken, verse  vruchten maar ook hapklare producten in diverse verpakkingen worden  verwerkt. Bij het pasteurisatieproces transporteert een rollenband het produkt onder een douche van heet water.  Daarna wordt het produkt door een heetwaterbad gevoerd. De beste kwaliteit wordt bereikt wanneer de pasteurisatie  goed afgestemd is op het specifieke produkt.  Om het elektriciteits- en waterverbruik van de fabriek en daarmee de  operationele kosten te verminderen, was het voor FTNON van belang zich  verder te verdiepen binnen in de machine. Hier moet worden gedacht aan het  energietransport vnauit de sprinklers en het heetwaterbad naar het te  pasteuriseren produkt, maar ook aan luchtbeweging die wordt  veroorzaakt  door de vele miljoenen vallende waterdruppels. Om deze reden werd  FlowMotion geraadpleegd om als specialist in vloeistof en warmtestromen haar  expertise in dit projekt in te brengen.   Om de relatie tussen kleur, textuur, smaak, verpakking van het product en de  verschillende combinaties van verwarmings- en koelingsfases te onderzoeken,  werd gebruikt gemaakt van stromingssimulaties (CFD Computational Fluid  Dynamics). De complexe fysische processen van warmteoverdracht tijdens het  pasteurisatieproces zijn hierbij met de grootste zorgvuldigheid in het  computermodel gebracht om de juiste resultaten te bereiken.  Analyse van de simulatieresultaten heeft aanzienlijk bijgedragen aan een  beter begrip van de interne processen. FTNON is daardoor in staat om hun  pasteurisatietechnologie naar een hoger niveau te brengen en daarmee haar  klanten een nog beter produkt aan te bieden tegen lagere (operationele)  kosten. Dat maakt het verschil.   Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! FT NON - CFD pasteur snelheid - FlowMotion Het cruciale verschil Optimalisatie van een pasteuriseermachine   Food Technology Noord-Oost Nederland B.V. www.ftnon.nl FT NON - CFD pasteur waterstraal - FlowMotion FT NON - pasteur - FlowMotion Waterstraal Straal  induceert luchtbeweging Snelheidsverdeling in de machine