Al meer dan 20 jaar is Selo Food Technology B.V. een bekende naam in de  diervoedingindustrie. Al lange tijd werkt SELO nauw samen met Food Technology  Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON), wat hen tot wereldleider op het gebied van  productiesystemen voor natte diervoeding heeft gebracht. Productie van voer voor  honden en katten is meestal een keten van processen. Eerst wordt de rauwe  grondstof in een extruder gepompt. Door een extrusievorm (eng.: die) wordt de  massa in aparte strengen geperst. Deze worden door middel van een lopende band  door een heteluchtoven gevoerd. Nadat ze gekookt zijn worden de strengen  automatisch in stukken gesneden en vervolgens verpakt in blikken of zakjes.  De kritische fase van het proces is de extrusie. Ondanks de hoge statische druk in  de extruder, moet er worden gegarandeerd dat het produkt niet beschadigd raakt.  Daarnaast moeten de afzonderlijke strengen exact dezelfde hoeveelheid grondstof  van dezelfde kwaliteit hebben. Aan beide voorwaarden voldoen is bijzonder  moeilijk, omdat een breed bereik van produkten met volledig wisselende dichtheid  en viscostiteit met een en dezelfde machine moet worden gefabriceerd. Deze  produkteigenschappen (dichtheid en viscositeit) hebben namelijk een grote invloed  op de stroming door de extruder. Om al in de ontwerpfase van een nieuwe  machine meer informatie over de verdeling te verkrijgen van de massastromen van de  grondstof door de extruder, werd aan  FlowMotion gevraagd om haar kennis op  het gebied van stromingsmechanica in het  ontwerpteam te brengen. Omdat metingen  binnen in de extruder zeer moeilijk uit te voeren zijn, werd er gekozen voor  stromingssimulaties (CFD Computational Fluid Dynamics). Hiermee kan de  stroming in beeld gebracht worden voor verschillende extrusieconcepten die in  het ontwerpteam ontwikeld waren.  In de praktijk zullen er dagelijks verschillende produkten met zeer uiteen-  lopende stofeigenschappen verwerkt worden. Dit is een probleem voor het uit-  voeren van een simulatie omdat de eigenschappen daarvoor bekend moeten  zijn. Daarom is een kunstmatige stof gedefinieerd die een breed gamma aan  grondstoffen kan vertegenwoordigen. Door variatie van dichtheid en viscosteit kan het volledige inzetgebied van de  extruder worden doorgerekend. Daarnaast leverde de simulaties nieuwe ideeen, om in de toekomst nog verdere  verbeteringen aan te bregen aan de door SELO und FTNON te ontwikkelen produktiesystemen.  Dat alles voor “Het beste voor je huisdier”.  Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Het beste voor je huisdier Analyse van de stroming in een petfood extruder Selo Food Technology B.V. www.selo.com Selo - extruder - FlowMotion Selo - extruder petfood - FlowMotion Selo - CFD extruder petfood - FlowMotion Strengen bij het verlaten van de extruder Snelheidsveld in de machine