Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Nedap ontwikkelt en produceert innovatieve elektrische syste-  men op het gebied van aansturing, automatisering en controle.  Voor bijna al deze systemen geldt dat een groot aantal  componenten, waarvan er een aantal zeer veel warmte afgeven,  in een heel kleine ruimte worden geplaatst. Omdat er steeds  meer vraag komt naar efficiënte oplossingen binnen zo beperkt  mogelijke afmetingen, is optimalisatie van de warmteafvoer een  continu ontwikkelproces bij Nedap.  In deze context kreeg FlowMotion de opdracht om een  ribbenkoellichaam te optimaliseren naar warmteafgifte en  grootte. Om zoveel mogelijk informatie over de luchtstroming  langs het koellichaam, de temperatuur in de ribben en de  daaruit volgende  warmteafgifte te  verkrijgen is gekozen voor een stromingssimulatie met behulp van CFD (Computational Fluid  Dynamics). Voor een juiste stromingsberekening wordt eerst een 3D model gemaakt  van de massieve koelribben met de omringende lucht. Deze ruimte wordt  ingevuld met rekencellen, het grid, waaraan zeer strenge eisen worden  gesteld om tot een juiste bepaling van de warmteoverdracht te komen.  Bovendien worden in deze CFD-berekening de conductie in het materiaal  van de koelribben, de thermische straling vanaf de ribben en de van de  temperatuur afhankelijke eigenschappen van de lucht meegenomen.  Op het gebied van processorkoeling bieden CFD-berekeningen, vergeleken  met het meten van prototypes, het voordeel dat een onderzoek naar de  werking van een koellichaam in korte tijd en tegen een geringe investering  kan worden uitgevoerd. Daarbij is de hoeveelheid informatie die kan  worden verkregen veel groter dan in een meetset kan worden bepaald. Mede daarom is een groot aantal geometrische varianten gesimuleerd.  Analyse van de resultaten leverde een beter inzicht in de stromings-  fenomenen, en hieruit kon worden bepaald welke geometrische parameters  van de koelribben de meeste invloed hebben op de koelende werking. Koeling op de vierkante millimeter Koelrippen-Design voor een elektrische voeding Nedap www.nedap-energysystems.com Nedap - CFD koelrippen temperatuur - FlowMotion Nedap - CFD koelrippen stroomlijnen - FlowMotion Nedap - voeding koelrippen - FlowMotion Stroomlijnen Temperatuurverdeling