Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! In de wereldmarkt voor airconditioning en motorkoeling heeft Multi-Wing International  een krachtige reputatie opgebouwd met kwaliteit, prestatie, betrouwbaarheid en  efficiency. Om deze reputatie te behouden investeert  Multi-Wing voortdurend in  onderzoek en produktontwikkeling. Als uitvinder van de thermoplastische waaier wordt  Multi-Wing internationaal erkend als marktleider voor zowel ontwerp als productie voor  axiaal ventilatoren. Terwijl het produktaanbod aanzienlijk is uitgebreid, blijft het  basisconcept gelijk: efficiënte waaiers opgebouwd uit verwisselbare componenten.  In 1997 heeft FlowMotion met groot succes haar eerste axiaalventilator ontworpen. Het  ontwerp was uitgevoerd met de meest geavanceerde reken- en ontwerpmethoden van  die tijd. Met de introductie van de numerieke stromingsleer (CFD) is het mogelijk  de  aerodynamische eigenschappen van ventilatoren in detail te analyseren. FlowMotion  biedt al geruime tijd CFD-analyses aan voor ventilatoren en pompen.  In de onlangs uitgevoerde stromings-  analyse van een Multi-Wing waaier is  FlowMotion erin geslaagd een zeer  fijn rekenrooster te ontwikkelen dat  voldoet aan hoge aerodynamische en  numerieke eisen. Het rekenrooster  heeft een grote invloed op de  nauwkeurigheid van de simulatie van  de stroming dicht bij de schoep, de  zogeheten grenslaagstroming. De  rekencellen langs de schoep moeten  een bepaalde afstand tot de schoep hebben, aangeduid met de y+-waarde. Er is  veel tijd gestoken in de ontwikkeling van een rekenrooster dat voldoet aan de  theoretisch-analytische eisen voor y+. Veel aandacht is daarbij besteed aan de  spleet tussen schoep en mantel, en aan de voor- en achterrand van de schoep.  In de onlangs uitgevoerde stromingsanalyse van een Multi-Wing waaier is  FlowMotion erin geslaagd een zeer fijn rekenrooster te ontwikkelen dat voldoet  aan hoge aerodynamische en numerieke eisen. Het rekenrooster heeft een  grote invloed op de nauwkeurigheid van de simulatie van de stroming dicht bij  de schoep, de zogeheten grenslaagstroming. De rekencellen langs de schoep  moeten een bepaalde afstand tot de schoep hebben, aangeduid met de y+-waarde. Er is veel tijd gestoken in de  ontwikkeling van een rekenrooster dat voldoet aan de theoretisch-analytische eisen voor y+. Veel aandacht is daarbij  besteed aan de spleet tussen schoep en mantel, en aan de voor- en achterrand van de schoep.  Fijnmazig Vleugelrad Gedetailleerd ontwerp-analyse van een axiaalventilator Multi-Wing International www.multi-wing.com Multiwing - ventilatoren - FlowMotion Multiwing - CFD ventilatoren rekenrooster - FlowMotion Multiwing - CFD ventilatoren snelheid - FlowMotion Multiwing - CFD ventilatoren Q-H kromme - FlowMotion 3D-rekenrooster van waaier en mantel grenslaag druk debiet