Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Sinds 1979 ontwikkelt en produceert „LAGERWEY the windmaster“ met veel succes wind-  turbines. De turbines onderscheiden zich telkens door het gebruik van innovatieve technie-  ken. Lagerwey was de eerste fabrikant die installaties in serieproductie aanbood met een  variabel toerental met passieve Pitch Control. Deze flexibele constructie heeft als groot  voordeel dat de molen veel minder zwaar wordt belast.  Met de stijgende energieopbrengst van de windturbines nemen ook de elektrische belasting  van generatoren en transformatoren toe. Omdat dit tevens leidt tot enorme warmte-  belastingen voor de apparatuur binnenin de molen is het van belang dat deze componenten  voldoende worden gekoeld. Aan FlowMotion werd daarom gevraagd een passief koelsysteem  te ontwikkelen, een systeem dus zonder ventilatoren.  Dit project werd in twee fases uitgevoerd. Om te beginnen werd met behulp  van CFD-berekeningen (Computational Fluid Dynamics) de omstroming van de  molen berekend. Hierbij is rekening gehouden met de beweging van de naaf  en de turbinebladen.   Uit de resultaten van de stromingssimulaties werd de statische druk langs de  bovenkant van de molen bepaald. In de gebieden waar voor alle  bedrijfstoestanden de laagste druk te vinden is werden luchtopeningen  voorgeschreven. Door optimalisatie van de positie van deze openingen in  combinatie met een luchtinlaat aan de onderkant van de molen werd een  maximaal drukverschil en daarmee een zo groot mogelijke hoeveelheid  koellucht bereikt.   In het tweede deel van het project werd het eerder bepaalde drukverschil  tussen de luchtopeningen als randvoorwaarde gebruikt om een simulatie uit te  voeren van de warmteverdeling aan de binnenkant  in de buurt van de naaf en  de overige apparatuur. In deze fase moest de schoorsteenwerking als gevolg  van de aangebrachte openingen blijken. Analyse van de resultaten van de simulaties lieten een uiterst complex  stromingsbeeld zien. Toch kon door het op de juiste plekken toepassen van  geleidingsplaten de stroming zodanig worden beinvloed, dat de toegepaste  componenten nergens hun kritische temperatuur overstijgen. Hiermee is  zonder gebruikt te maken van ventilatoren, met behulp van passieve koeling  dus, de bedrijfszekerheid in alle weersituaties verzekerd.  Koude lucht voor de windenergie Ontwikkeling van een passieve koeling voor een windmolen LAGERWEY www.lagerwey.nl Schlagbaum Lagerwey - windmolen - FlowMotion Lagerwey - CFD windmolen druk - FlowMotion Lagerwey - CFD windmolen koellucht - FlowMotion Snelheidsverdeling