Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Prof. Wubbo Ockels, die in 1985 een van de deelnemende astronauten van de  europese D1 missie was, is wereldwijd bekend vanwege zijn buitengewone pro-  jecten op het gebied van nieuwe energie en vernieuwende transportmoge-  lijkheden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:    NUNA (Door zon aangedreven auto, World Solar Challenge)   SUPERBUS (Bus die 250 km/h haalt)    ECOLUTION (0% Emissievrij schip)    LADDERMILL  De basisgedachte van het LADDERMILL project is om een kabel, met daaraan  bevestigd een aantal vliegerelementen, in beweging te zetten. Deze beweging  wordt dan door middel van een generator omgezet in elektrische energie.  Omdat de laddermill tot een hoogte van 10 km komt, is een theoretisch  vermogen van 100 megawatt mogelijk.  Om de haalbaarheid van een dergelijk ambitieus project te bepalen moest  antwoord worden gegeven op een groot aantal  vragen op het gebeid van de  aerodynamica. Deze werden gesteld aan FlowMotion. De vragen spitsten zich  toe op de krachten op de vlieger. Aan deze krachten zijn zeer verschillende  eisen gesteld, want aan de ene kant in de naar boven lopende kabel moeten  deze naar boven gericht zijn en aan de andere kant moet de kabel weer naar  beneden gedreven worden. Dit kan worden bereikt door een verandering in de  instelhoek van de profielen.  Een net zo belangrijke vraag was de  aerodynamische stabiliteit van de  vlieger. Zelfs de kleinste zijdelingse  beweging van de vlieger zou door de  enorme grootte van de laddermill tot  trillingen kunnen leiden die de con-  structie in gevaar zouden kunnen  brengen. Tijdens het onderzoek heeft  FlowMotion een groot aantal vliegers  met verschillende configuraties door-  gerekend. Na analyse van deze resultaten was  het mogelijk om een configuratie te  bepalen die voor het laddermill project het beste compromis betekent binnen  de zeer strenge eisen die aan de vlieger gesteld waren.  Energie bij het vliegeren Haalbaarheidsstudie naar energieproduktie voor vliegers TU-Delft www.lr.tudelft.nl Laddermill - vliegers - FlowMotion Laddermill - Laddermill konzept - FlowMotion Laddermill - D1 Mission Wubbo Ockels - FlowMotion Generator Vlieger Laddermill - CFD Laddermill drukverdeling - FlowMotion Drukverdeling op een 2d-profiel