Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Al meer dan 60 jaar ontwikkelt en produceert Jovyatlas UPS-installaties,  frequentieomvormers, gelijk-  en wisselrichters voor de sterkstroomindu-  strie. Onderdeel van de produktlijn zijn de weerstanden, die oa. gebruikt  worden als aardeweerstand in hoogspanningsnetten, als remweerstand in  elektrische lokomotieven, of voor testbedrijf van generatoren. Deze weer-  standen bestaan uit in blokken samengevoegde metalen platen, die het  elektrisch vermogen in de vorm van warmte aan de omgeving afstaan.  Deze weerstandsblokken zijn ontworpen om bij zeer compacte bouwvorm  zo veel mogelijk warmte af te geven en daarmee de de temperatuur in de  blokken zo laag mogelijk te houden. De warmteafgifte van de platen wordt  versterkt door een luchtstroom die met een ventilator in de installatie  wordt opgewekt.  FlowMotion heeft in een conceptstudie de koelingseigen-  schappen van verschillende plaatgeometrien met behulp van  numerieke stromingssimulaties (CFD Computational Fluid  Dynamics)  onderzocht. In deze studie zijn de plaatgeometrien  aan de hand van drie kenmerken beoordeeld. Het belangrijkste  kenmerk is het verband tussen de plaatvorm en de warmte-  afgifte. Het tweede kenmerk is de aerodynamische weer-stand  van de luchtstroming langs de plaat. Deze weerstand uit zich  in een statische druk die de ventilator moet overwinnen en die  om een groter elektrisch vermogen vraagt. Het derde kenmerk  is de constructieve stijfheid van de plaatgeometrie. De platen  hebben immers ook een dragende functie in de installatie.  Er is aangetoond dat zowel de plaat-vorm als de onderlinge positie van de platen een duidelijk effect heeft op de  warmteafgifte en het drukverlies.  Met de resultaten van deze studie heeft Jovyatlas een middel om in een vroege fase van de ontwikkeling uit een groot  aantal mogelijke plaatvormen afhanke-lijk van de toepassing de juiste versie te kiezen en het benodige aantal  protypes aanzienlijk te verminderen. Bovendien kunnen met de verkregen kennis in de toekomst nog compactere en  effec-tievere installaties worden ontwikkeld.   Overproduktief OOptimalisatie van de koelribben van een hoogspanningsweerstand Jovyatlas www.jovyatlas.de Jovyatlas - hoogspanning weerstand - FlowMotion Jovyatlas - CFD hoogspanning weerstand temperatuur - FlowMotion Temperatuurverdeling over de platen Weerstandsblok