Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Bij de Sectie Windenergie van de afdeling Civiele Techniek van de  Technische Universiteit Delft wordt onderzoek verricht ten behoeve van  de ontwikkeling van moderne windturbines. Een van de faciliteiten  waarover de Sectie kan beschikken, is een openstraal windtunnel, die  gebruikt wordt voor metingen in het stromingsveld rond een wind-  turbine rotor. Hierbij wordt een modelrotor ingezet die is voorzien van  sensoren voor het meten van belastingen.  Na jaren van succesvol onderzoek in de openstraal windtunnel heeft de  TU Delft besloten deze te moderniseren. De bestaande uitvoering heeft  een uitstroommond met een diameter van 2,2 meter. Bij de beoogde  nieuwe windtunnel zal deze worden vergroot tot 3 meter.   Omdat de hal waarin de  tunnel is gehuisvest, niet  vergroot kan worden, is er enige zorg ontstaan over eventuele aan-  wezigheid van de wanden van de hal op de snelheids- en drukverdeling in  de straal en de kwaliteit van de stroming in de meetsectie.  FlowMotion heeft de aard en omvang van deze invloed op de stroming  geanalyseerd. Hiervoor is de hal met diverse, door de TU Delft ontwik-  kelde, uitvoeringsvarianten van de windtunnel gemodelleerd in een  computerprogramma voor stromingssimulaties. Indien de tunnelbuis in het  midden van de hal wordt geplaatst met de terugvoer van de lucht aan  beide kanten langs de tunnelbuis, is er een onaanvaardbaar grote  verstoring in de meetsectie vast te stellen, ook indien er hoekschoepen en  coulissen toegepast worden om de stroming langs de meetsectie te  geleiden. Een bijkomend probleem is dat de controlekamer niet in de hal  geplaatst kan worden omdat deze teveel ver-storingen zou veroorzaken in  de stroming.  Betere resultaten zijn mogelijk door de tunnelbuis uit het midden van de  hal te plaatsen met een enkel (breder) pad voor de terugvoer. In deze  uitvoering kan de controlekamer centraal worden opgesteld, buiten de  stroming. Op basis van deze simulaties overweegt de TU Delft thans de  nieuwe windtunnel asymmetrisch uit te voeren met een enkel terug-  voerpad. Windtunnel voor Rotormodellen Stroming door een windtunnelgebouw voor windenergie-rotoren Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen www.tudelft.nl IVW - windtunnel windmolen - FlowMotion IVW - windtunnel stroming - FlowMotion Startopbouw optim. opbouw