Vanwege politieke keuzes op het gebied van schone energie moet in een groot  aantal landen het aandeel van kernenergie worden teruggebracht. Als gevolg  hiervan ontstaat een grote behoefte aan opslagcontainers voor radioactief afval  en een veilig transport hiervan naar de (ondergrondse) opslagplaatsen.  GNB, een van de toonaangevende bedrijven in de wereld, ontwikkelt en produ-  ceert dit soort containers onder zeer strikte veiligheidseisen. Deze veiligheids-  eisen houden onder meer in dat de constructie intakt blijft, zelfs in het geval  van grote rampen, dat er volledige afscherming is voor radioactieve straling, en  dat de warmte op een juiste manier wordt afgevoerd.   Door de combinatie van deze eisen vraagt de ontwikkeling en het ontwerp van  nucleaire containers een multidisciplinair team van deskundigen op het gebied  van fysica, materiaalkennis, mechanica en stromingsleer. FlowMotion werd ge-  vraagd om in dit team zorg te dragen voor de stromingsmechanische en warm-  tetechnische expertise met als doel het  bereiken van een optimale warmte-afvoer.  De afvoer van warmte speelt bij kern-  afvalcontainers een doorslaggevende rol. De kernstaven die moeten worden  opgeslagen genereren namelijk vanwege restactiviteit nog lange tijd warmte. Deze  warmte dient adequaat te worden afgevoerd.  De containers worden zo ontworpen dat de constructie te allen tijde intact blijft en  dat er nergens temperaturen boven de maximaal toegestane waarde optreden. Een  ontoelaatbare oppervlaktetemperatuur van de container is bovendien een gevaar  voor de omgeving en het milieu. Vanwege deze en andere redenen wordt er bij het  transport gebruik gemaakt van een transportkap. Omdat deze kap een grote  invloed heeft op de warmteafvoer van de container zal bij het ontwerp worden  gekeken naar de onderlinge warmtetechnische beinvloeding van kap en container. Met behulp van stromingssimulaties (CFD Computational Fluid Dynamics) kan de volledige snelheids- en tempera-  tuurverdeling van de afvalcontainer en transportkap worden bepaald. In deze methode worden zowel de warmte-  straling, de geleiding als de vrije convectie in een enkele som meegenomen. Doel van deze aanpak is om al in de  ontwerpfase met hoge nauwkeurigheid de lokale temperaturen in de container te kunnen bepalen.  Daarnaast kan CFD ook gebruikt worden om de vorm van de container en of de transportkap te optimaliseren naar de  best mogelijke warmteafvoer om zo in de toekomst het transport van nucleair afval, waarin de staven wellicht nog veel  meer restenergie bevatten, mogelijk te maken. Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Veilige kernopslag Warmteberekening van een transportwagon voor kernafval Gesellschaft für  Nuklearbehälter mbH www.gns.de GNB - kernenergie - FlowMotion GNB - CFD kernenergie castor temperatuur - FlowMotion GNB - kernenergie castor - FlowMotion Temperatuurverdeling