Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! Vanwege het feit dat zweefvliegtuigen zonder dat daar energie aan te pas  komt, grote afstanden kunnen afleggen behoren deze tot de verst ontwik-  kelde en meest fascinerende der vliegtuigen. Zelfs na meer dan 100 jaar  ontwikkeling is het meest optimale aerodynamische ontwerp nog niet in  zicht. In het tijdperk van de klimaatverandering krijgen mogelijke verbete-  ringen zelfs nog een andere dimensie.  Al meer dan 25 jaar ontwikkelt en bouwt het bedrijf DG Flug-zeugbau GmbH  in Bruchsal-Untergrombach (Duitsland) zeer diverse zweefvliegtuigen in alle  standaardklassen. Een van de meest succesvolle ontwerpen van DG Flug-  zeugbau is de DG-1000. Bij de ontwikkeling van dit zweefvliegtuig waren  een aantal universiteiten en ingenieursbureaus betrokken. Het selcteren van  de juiste vleugelprofielen werd door de DLR uit Braunschweig (Duitsland) en  de TU Delft gedaan. De ontwikkeling van de vleugelromp-overgang is uitge-  voerd door FlowMotion.   De aerodynamische ontwikkeling van een zweefvliegtuig doorloopt een  flink aantal iteratiestappen. Na de  voorselectie van de vleugelprofielen,  worden deze voor een groot aantal  vluchtsituaties met behulp van een computerprogramma in 2d geoptimaliseerd.  Dit proces kan uit vele stappen bestaan. Uiteindelijk wordt het beste profiel in  een windtunnel doorgemeten zodat de draagkracht en de weerstand exact  kunnen worden bepaald.  In de volgende stap wordt geprobeerd om de  overgang tussen de vleugel en  de romp zo te ontworpen dat er geen wervelstructuren of andere effecten  optreden die schadelijk zijn voor de prestaties van het zweefvliegtuig. Ook hier  wordt de hulp van computersimulaties ingeroepen zij het nu met een volledig  3D model van het vliegtuig. Zo kunnen een aantal geometrische varianten op  een relatief snelle en goedkope manier met elkaar worden vergeleken zonder  dat er dure windtunneltests hoeven te worden uitgevoerd. De stroomlijnen en  drukverdelingen geven informatie waar mogelijke verbeteringen kunnen  worden bereikt. Ook nu wordt er pas een windtunnelmodel gemaakt nadat met  computermodellen de optimale geometrie is bepaald. Door de telkens verder ontwikkelde en exactere stromings-  simulaties zullen ook in de toekomst weer betere oplossingen worden gevonden voor aerodynamisch geoptimaliseerde  ontwerpen, die de zweefvliegtuigen van morgen naar nieuwe horizonten zullen laten vliegen.  Zweefvliegtuig par excelance Weerstandsreduktie voor de wing-fuselage overgang voor een zweefvliegtuig DG Flugzeugbau GmbH www.dg-flugzeugbau.de DG Flugzeugbau - Kitty Hawk - FlowMotion DG Flugzeugbau - DG 1000 - FlowMotion DG Flugzeugbau - CFD DG 1000 stromlijnen - FlowMotion DG Flugzeugbau - CFD DG 1000 drukverdeling - FlowMotion Statische drukverdeling Stroomlijnen DG 1000 December 17, 1903 Kitty Hawk, North Carolina