BRANDI IGH realiseert wereldwijd projecten in vastgoedontwikkeling, bouw en  infrastructuur, en wil daarbij een full-service bouw- en vastgoedonderneming  zijn, zich richtend op alle activiteiten in de waardeketen, van advies en  ontwerp tot onderhoud en beheer. Bij de renovatie van een groot ziekenhuis schreven nieuwe geluidseisen een  verlaging voor van het stromingsgeluid in de afvoerkanalen en schoorstenen.  Bij het herontwikkelen van de installatie moest ervoor gezorgd worden dat  door het aanbrengen van  de geluidsdemping, de stromingsweerstand van de  geluids-dempers geen vermindering van de afvoer van de rookgassen tot gevolg zou hebben. Om dit dilemma op te lossen heeft BRANDI IGH  FlowMotion opdracht gegeven de gasstromingen in het kanalensysteem  en de schoorstenen te simuleren.  Het systeem omvat vier ketels met bijbehorende kanalen. Omdat deze  ketels beurtelings voor verschillende doelen gebruikt worden  (verwarming, warm douchewater, wasserij), moet voor elke ketel  vollast worden aangenomen. Bij sommige ketels wordt de warmte in de  rookgassen teruggewonnen met warmte-wisselaars. Dit alles leidt tot  een aanzienlijk temperatuurverschil in de rookgassen die uiteindelijk  via verschillende kanalen naar een vierdelige schoorsteen worden  gevoerd. Bij de gegeven omstandigheden wordt de stroming door de kanalen  alleen door de trek in de schoorstenen in gang gezet. Hierdoor is een  nauwkeurige beschouwing van de opstijgende warme lucht en de  daarbij behorende temperatuurs- en dichtheidsverdeling voor de  bepaling van de stromingsweerstand van groot belang. Er is  aangetoond, dat het resulterende debiet voornamelijk afhangt van de  keteltemperatuur en de vorm en de lengte van de kanalen. Hier en  daar treden er loslatingen en wervelingen op, die die de stromings-  weerstand verhogen. Met behulp van deze stromings-simulaties is reeds in de ontwerpfase  het effect van de geluiddempers op de kanaalstroming onderzocht  hetgeen in een technisch en economisch gunstig ontwerp heeft  geresulteerd. Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! De kachel moet branden Analyse van een geluidsdemper in een afvoerkanaal van een verwarmingsinstallatie Brandi IGH www.brandi-igh.de Brandi - ketelhuis - FlowMotion Brandi - CFD ketelhuis buisstroming - FlowMotion Snelheidsverdeling Drukverdeling Temperatuurverdeling