Uw professionele aanbieder van Stromingssimulaties en CFD FlowMotion - raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969 raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen Het nieuwste! Wie wij zijn! Wat wij kunnen! Waar zijn we bezig! Voor wie wij werken! We zouden spreken! De firma Tom's SpeedSail ontwikkelde de Aeroskimmer, een mix van een kata-  maran en een drakenboot. In 1994 begon Tom Bakker, een technisch ingenieur uit Haren, met de eerste schetsen van deze zeilboot. De grondgedachte was: daar  waar een "normale" zeilboot door de bolling en de daaruit volgende invalshoek  van het zeil naar beneden wordt gedrukt en daarmee de rompweerstand in het  water aanzienlijk toeneemt, dacht Tom Bakker aan een zeilconstructie die precies  het tegenovergestelde bereikt, zodat de boot met toenemende wind steeds  "lichter" wordt.  Als partner kon Tom Bakker onder andere het bedrijf Airborne International op het gebied van ontwikkeling  en  productie van composiete onderdelen en FlowMotion op het gebied van aerodynamica aan zich binden. Het nieuwe  concept met een schuin opgestelde semivaste vleugel stelde niet alleen de ontwerpers maar ook de bemanningsleden  voor totaal nieuwe uitdagingen.  Het ontwerpdoel voor FlowMotion was de ontwikkeling van een vleugel, die niet alleen  maximale voortstuwing bij minimale weerstand moest leveren, maar ook in de gekozen  positie aerodynamisch stabiel zou moeten zijn. In het optimale geval loopt de  krachtvector, die door de vleugel wordt veroorzaakt, door het zwaartepunt van de  katamaran. Bij dit optimum zal het moment nul zijn.  Omdat op het water zowel de windrichting als de windsnelheid zelden constant zijn,  ontstaat er een verschuiving van het  krachtenevenwicht. Dit evenwicht is bij de meeste  vleugelvormen instabiel. Dat betekent dat wanneer de boot naar een kant overhelt het  draaimoment zal veranderen wat resulteert in het nog verder schuin gaan van de  katamaran. Bij de eerste tests konden de zeilers (europees kampioen in de kata-  maranklasse) dit effect zelf ervaren. In de uiteindelijke vleugelvorm waren deze onge-  wenste effecten grotendeels geëlimineerd. Het optimalisatieproces werd uitgevoerd met  diverse 2d en 3D stromingssimulaties (CFD Computational Fluid Dynamics). Door-  slaggevend voor de succesvolle oplossing waren de windprofielen, die tijdens het  ontwerpen zijn gebruikt. Naar gelang de koers van de boot en de windsnelheid  veranderen de grootte en richting van de “schijnbare wind“.  Naast de ontwikkeling van de vleugel werd ook de weerstand in het water van het roer  met behulp van infrarood techniek geoptimaliseerd. Door de samenwerking van  verschillende disciplines uit het ingenieursvak, waarbij allen een gedegen basis in de  lucht- en ruimtevaarttechniek hebben, kon er een hogesnelheidskatamaran worden  gebouwd, die op de Speedweek 1997 in Weymouth de 1ste plaats wist te bemachtigen.  De vliegende hollander Ontwikkeling van een Highspeed-Catamaran Tom’s Speedsail Speedsail Speedsail - Aeroskimmer - FlowMotion Speedsail - Aeroskimmer zeildruk - FlowMotion Speedsail - Aeroskimmer hydrofoil - FlowMotion Drukverdeling op de vleugel