Wij lossen al uw stromingsproblemen op
Vestigingen Nederland Leeghwaterstraat 21 2628 CA Delft Tel.: +31 15 278 2907 Duitsland Weenermoorer Str. 193 26826 Weener Tel.: +49 4953 922 969
raadgevend ingenieursbureau voor vloeistof-, gas en warmtestromen
route . route . Impressum, Copyright (                 )
CFD berekeningen maken stromingsfenomenen zichtbaar.
(sinds 1996 )
FlowDoc - FlowMotion heeft het antwoord! Met   FlowDoc   willen   wij   u   een   platform   aanbieden   voor   alledaagse   en   minder alledaagse stroming fenomenen. Het   aanbod   zal   worden   uitgebreid   met   antwoorden   op   vragen   die   u   ons   stelt   over   de   fascinerende wereld van de stromingsleer.
Hier vindt u alle FlowDoc antwoorden!
Wetenschappelijke publicatie MDPI Processes Computational Fluid Dynamics (CFD) Based Droplet Size Estimates in Emulsification Equipment Unilever en FlowMotion hebben in een gerenommeerd vaktijdschrift “MDPI processes” een wetenschappelijk artikel over het modelleren van het mengprocéde in emulsies gepubliceerd.
Infrarood thermografie FlowMotion beschikt sinds kort over een zeer nauwkeurige en hoogwaardige infraroodcamera. Met deze   camera   is   het   niet   alleen   mogelijk   de   oppervlaktetemperatuur   met een   nauwkeurigheid   van   een   tiende   graad   Celsius   te   bepalen,   maar   ook een   warmtelek   rondom   een   gebouw,      materiaalschade   bij   zonnenpanelen en/of vochtplekken kunnen hiermee vastgesteld worden. Naast   de   mogelijkheid   tot   meten   wordt   deze   infraroodcamera   ook   ingezet   om   de   randvoorwaarden voor de CFD simulaties waarbij warmteprocessen een belangrijke rol spelen, te bepalen.
Infrarot Thermography - FlowMotion
Stillere vliegtuigen De Duits-Nederlandse Windtunnel is met een meetoppervlak van 9,5m x 9,5m een van de grooteste windtunnel ter wereld, waarin complete vrachtwagens en vliegtuigen op grote schaal onderzocht kunnen worden. DLR, NLR en de TU Delft hebben in deze windtunnel een groot onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om de geluidsproductie van een vliegtuig verder omlaag te brengen. FlowMotion heeft daarvoor een smalle uitstroomopening ontworpen in de achterrand van een pylon. De moeilijkheid hierbij was om in de zeer kleine beschikbare ruimte, een uniforme snelheidsverdeling
Windkanaluntersuchung - FlowMotion
FlowMotion Projects
Zuivere lucht bij het metaalgieten VDL Weweler ontwikkelt, produceert en verhandelt verschillende veersystemen voor vrachtwagens en bussen. De kwaliteit van deze systemen hangt in grote mate af van de vele warmtebehandelingen die tijdens het productieproces van de metaalveren doorlopen worden. Bij deze warmtebehandelingen komen grote hoeveelheden warmte en stof vrij die afgezogen moeten worden. FlowMotion ondersteunt VDL met de ontwikkeling van de afzuiging met behulp van haar ervaring en kennis met stromingsleer.
LKW Feder - FlowMotion
Benchmark windlast simulaties aan gebouwen De door wind veroorzaakte belasting op gebouwen is niet alleen van belang bij stormen, maar ook voor stadsplanning in het algemeen speelt windhinder een grote rol. Vroeger werden deze belastingen en snelheden alleen via windtunnelonderzoek bepaald. Door de hoge kosten die dit soort testen met zich meebrengt en de mate van gevraagde detaillering van de stroming, worder meer en meer stromingssimulaties ingezet. Aangezien CFD simulaties via modellen de stromingen berekenen is het van belang dat er richtlijnen komen om deze simulaties goed en eenduidig uit te voeren. FlowMotion heeft aan een door TNO georganiseerd benchmarkonderzoek deelgenomen. Hierbij zijn verschillende numerieke methodes en resultaten met elkaar vergeleken.
Windbelastung auf Gebäude - FlowMotion
Verpakkingsgas zuivelbedrijf Veel productverpakkingen uit de voedingsmiddelenindustrie worden ten behoeve van de houdbaarheid met een inert gas gevuld. Dit vulproces moet zo snel en hygienisch mogelijk gebeuren. Hierbij is het ook van belang geen ongewenste stromingseffecten te generenen. FlowMotion heeft voor een multinational dit complexe stromingsbeeld met behulp van CFD berekend. Het vulproces kon op deze manier nauwkeurig worden bepaald en aangepast.
Verpackung begasen - FlowMotion
FlowMotion helpt FlowMotion is niet alleen bekend voor ontwikkelings- en optimalisatieprojekten, maar ook voor zijn snelle hulp, wanneer lucht niet daarheen stroomt, waar het heen zou moeten stromen. Bij een luchtgordijn voor deuren kon door een kort bezoek snel en professioneel de oplossing worden gevonden.
Ventilation Drehtür - FlowMotion
Helikopter vliegt op zeker Een veilig en snel patiententransport is voor dle ziekenhuis erg belangrijk. Het gerenomeerde “Medisch Centrum Leeuwarden” breidt momenteel haar Koel- en Klimaatcapaciteit uit, die naast het helikopterplatform komt te staan. Het is bekend, dat de pluimen van koeltorens invloed op de aerodynamica van een helikopter kunnen hebben wanneer deze door de pluim vliegt. FlowMotion is gevraagd deze wisselwerking in meer detail te onderzoeken, voordat de nieuwe klimaatinstallatie daadwerkelijk wordt gebouwd.
Helikopterdeck Krankenhaus - FlowMotion
Correcte oppervlakte- temperatuur meten FlowMotion heeft bij de 23ste Task-Force-bijeenkomst “Verbesserung der Schweißtechnik im Hinblick auf IED-Belastung” een presentatie over bronnen van fouten die bij het metingen van de oppervlaktetemperatuur kunnen optreden.
FlowMotion in the News
FlowMotion op TV! Op RTL Z is FlowMotion te zien in het programma “Doe Maar Duurzaam” waarin de relatie wordt gelegd tussen stromingsleer en duurzaamheid. De wereld waarin wij leven bestaat uit vaste stoffen en de niet vaste stoffen. De niet vaste stoffen zijn onder te verdelen in gassen, zoals bijvoorbeeld lucht, en de meer vloeibare stoffen zoals water en olie. Voor het laten stromen van vloeistoffen is veel energie nodig. Hoe men deze stromen zo efficiënt en duurzaam kan laten verlopen vertelt FlowMotion in Doe Maar Duurzaam!
VIV Asia 2017 E-novation Award De firma Heering BV ontwikkelt en bouwt sinds 1865 transportoplossingen voor de agrarische sector. Op de VIV 2017 in Bangkok heeft Heering BV voor een nieuw innovatief en gepatenteerd ventilatiessysteem de velbegeerde E-novation award gewonnen. Dit unieke ventilatiesysteem is door FlowMotion bedacht en ontworpen. FlowMotion feliciteert Heering BV van harte met het winnen van deze award.
Zondag 23 juli 17:00 Maandag 24 juli 07:30 Woensdag 26 juli 10:30 Vrijdag 28 juli 13:05 Zaterdag 29 juli 16:30